Skip to main content

Het eerste wat een verkoper moet doen, is zich vergewissen van de juridische situatie van zijn eigendom. Het komt vaker voor dan u zich kunt voorstellen dat een verkoper niet weet dat zijn eigendom niet naar behoren op zijn naam is geregistreerd of dat er nog uitstaande tegoeden (embargo’s, hypotheken) zijn die bij de aankoop niet naar behoren werden geannuleerd.

Van alle bijzondere situaties waarmee rekening moet worden gehouden, kunnen wij de volgende opsommen:

Er moet worden nagegaan of het huis wel degelijk op naam van de verkoper staat ingeschreven. Als dat niet het geval is, is het noodzakelijk om de originele koopakte te lokaliseren om er zeker van te zijn dat deze inderdaad correct is geregistreerd. Het kan ook zijn dat u het huis geërfd heeft, maar dat het nog steeds op naam van de overledene staat. In dat geval moet u de vorige erfenisprocedure uitvoeren om het huis op uw naam te zetten.

Het is noodzakelijk om de situatie van de ruimen en de embargo’s van het huis te controleren:

  1. Als deze bekend zijn of aan u toebehoren, dan moeten wij de annulering ervan bij de voltooiing organiseren, bijvoorbeeld de annulering van de hypotheek die is aangegaan om het huis te kopen of een embargo van de gemeente of de gemeenschap van eigenaren als u de plaatselijke belastingen of de gemeenschapsgelden niet hebt betaald.
  2. Als deze onbekend zijn en niet aan u toebehoren (bijvoorbeeld, de vorige hypotheek van uw vorige verkoper die niet correct werd geannuleerd toen u het huis kocht), dan is het noodzakelijk om te weten waarom dit niet op tijd werd gedaan en de juiste documentatie te lokaliseren om de annulering van
    dergelijke tegoeden bij het kadaster te regelen.

Een belangrijk punt is ook om te controleren of de beschrijving van het onroerend goed in het kadaster overeenkomt met het kadaster en de werkelijkheid, vooral bij rustieke eigendommen of vrijstaande villa’s. De situatie is als volgt: sinds de aankoop heeft u extra constructies gebouwd op uw eigendom (met of zonder de juiste vergunningen of toestemming van de gemeente), bijvoorbeeld een zwembad, een berging, het terras afgesloten, extra kamers, enz… maar u heeft nooit de juiste registratie van dergelijke constructies gedaan bij het kadaster of het Kadaster.

In dit geval zal het nodig zijn om de situatie te regulariseren en de noodzakelijke akte van verklaring van nieuwbouw te maken (als u de wettelijke documentatie heeft) of de verklaring van nieuwbouw door oudheid (als u het gebouwd heeft zonder de juiste vergunningen). Het is belangrijk om aan te geven dat niet alle constructies kunnen worden geregulariseerd door de oudheid, dus het zal nodig zijn om de situatie te bestuderen om te zien of het kan worden geregulariseerd of niet en de implicaties voor de verkoop.

Ga naar Het huis te koop zetten

In het algemeen moet met al deze overwegingen rekening worden gehouden VOORDAT het huis te koop wordt gezet, aangezien sommige overwegingen enige tijd in beslag kunnen nemen of afhankelijk zijn van derde documenten die de verkoop kunnen vertragen en het niet aan te raden is een verkoopdatum overeen te komen als u er niet 100% zeker van bent dat alle documenten op tijd klaar zullen zijn.