Skip to main content

Wanneer verschillende personen gezamenlijk een eigendom in gedeelten bezitten, moeten zij, indien zij overeenkomen hun namen uit de akten te schrappen om het eigendom op EEN naam te houden, een nieuwe eigendomsakte ondertekenen.

De beste manier om dit te doen is door een Ontbinding van Gemeenschap/Gemeenschappelijk Eigendom (omdat de belastingplicht lager is dan die voor een Doorverkoop‐of een Schenkingbelasting). Bij ontbinding van de gemeenschap compenseert de eigenaar die het eigendom behoudt de mensen die uit de akte stappen voor de nettowaarde van hun specifieke aandeel. Om de nettowaarde van elk aandeel te berekenen moeten we de waarde van het huis kennen (gewoonlijk de waarde in de vroegere koopakte), eventuele bezwaringen (hypotheken, enz…) verwerken en het saldo verdelen onder alle aandeelhouders.

Om deze transactie te voltooien moeten ALLE huidige eigenaren de ontbindingsakte ondertekenen, dus als één van de eigenaren niet naar Spanje kan komen, kan MAM Solicitors een volmacht voorbereiden die kan worden ondertekend in eigen land voor een lokale notaris. Voor onze huidige tarieven, neem contact met ons op. Onze tarieven omvatten de volgende diensten:

  • Alles coördineren voor de afronding bij de notaris.
  • Betaling voor uw rekening van de overeenkomstige belastingen en het verzorgen van de registratie van de nieuwe eigendomsakte.
  • Annulering van automatische afschrijvingen en het opzetten van nieuwe
    permanente opdrachten voor nutsvoorzieningen.

Wat de belasting betreft, zal er een zegelrecht van 1,2 ‐1,5% op de totale waarde van het onroerend goed worden geheven.

Ga naar NIE