Skip to main content

Als de juridische situatie van het huis correct is, kunt u het te koop zetten.
Als u een rechtstreekse verkoop doet (zonder tussenpersoon) moet uw advocaat het reserverings-/verkoopcontract opstellen, ervoor zorgen dat de overeengekomen voorwaarden in het contract worden opgenomen en de juiste boeteclausules opnemen voor het geval de koper de verkoop niet afrondt.

Als u het huis gaat verkopen via een staatsagent, dan moet u met het agentschap de bijzondere voorwaarden van de verkoop vastleggen (minimum verkoopprijs, commissie die de agent zal ontvangen op de verkoop, exclusiviteit of niet, duur van het mandaat van verkoop). Het is handig om met het agentschap een verkoopopdracht te ondertekenen waarin al deze criteria zijn vastgelegd.

In ieder geval is het raadzaam ook dit in het contract vast te leggen:

  1. Het bijzondere schema van betalingen. Indien de oplevering relatief snel zal plaatsvinden, is het gebruikelijk om een kleine reservering te ontvangen (3.000 / 6.000 €) en de rest bij oplevering te betalen. Als de voltooiing over verschillende maanden zal plaatsvinden, is het raadzaam om naast het voorbehoud het koopcontract te ondertekenen en een tussentijdse betaling te doen (10% / 20% van de verkoopprijs)
  2. Als er enige inventaris in de verkoop is inbegrepen
  3. Wie moet de juridische kosten betalen die aan de aankoop verbonden zijn? Volgens de wet betaalt de verkoper de Plusvalía‐belasting en de notariskosten voor de afgifte van de verkoopakte en betaalt de koper de kadastrale belasting, de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de “Copia Autorizada” (papieren afschrift) van de koopakte die hij bij het Kadaster moet overleggen. In ieder geval is het gebruikelijk dat de koper alles betaalt en de verkoper de Plusvalía‐belasting.
  4. In verband met de lokale tarieven (IBI / SUMA) van het jaar van de verkoop wie zal het betalen? Volgens de wet is de eigenaar van het huis op 01/01 van het jaar verantwoordelijk voor de betaling van de volledige IBI rekening, maar de partijen kunnen overeenkomen de betaling te verdelen naar rato van het aantal dagen dat elke partij eigenaar van het huis zal zijn.

Als u volmacht geeft aan uw advocaat, kan hij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding, maar ook voor de ondertekening van alle nodige documentatie met de koper / agentschap (vooral als u niet in Spanje bent).

Ga naar Voorbereiding en Voltooiing