Skip to main content

De Spaanse huurwet kent drie hoofdsoorten huur. 

  • Lange termijn verhuur. Indien het gehuurde goed wordt gebruikt om te voorzien in de permanente behoefte van de woning van de huurder. 
  • Korte termijn verhuur. Als de woning wordt gebruikt om de tijdelijke behoefte van de huurder te dekken. Het zal een kortere duur hebben dan de lange termijn verhuur maar langer dan de toeristische verhuur. De woning wordt door de huurder niet gebruikt voor toeristische doeleinden. 
  • Vakantiewoningen. Elke regio in Spanje heeft regels voor dit soort verhuur. 

In het algemeen stellen de wetten betreffende vakantieverhuur in de verschillende Spaanse regio’s dat de verhuurders die hun eigendommen willen verhuren verplicht zijn de eigendommen te registreren bij de “Servicio Territorial de Turismo” of het “Registro Turistico” in het gebied waar het eigendom zich bevindt.

In alle gevallen is de eigenaar verplicht het formulier “declaracion responsable” in te dienen. 
Ook eisen sommige regio’s een “stedenbouwkundig compatibiliteitscertificaat” dat door het stadhuis wordt afgegeven, zoals voorheen en als verplichte voorwaarde voor het indienen van de “declaracion responsible”. 

Zodra het bevoegde toeristische register heeft gecontroleerd of de door de eigenaar ingediende aanvraag aan alle wettelijke vereisten voldoet, ontvangt de eigenaar een document met de referentie om het eigendom als toeristisch eigendom te adverteren (het wordt ook wel “toeristische vergunning” genoemd) 
Is de huur van een toeristisch appartement BTW-plichtig? Dit is een vraag die vaak wordt 

gesteld. De verhuur van de woning zonder hotelvoorzieningen is vrijgesteld van BTW. 
Indien de verhuurder de huurders echter de typische hoteldiensten aanbiedt (wasserij, 
conciërgediensten…) dan moet de BTW worden aangerekend. In dat geval zal de toe te passen BTW 10% van de prijs van de accommodatie bedragen.

Niet-Ingezetene

Als u NIET VERBLIJFHOUDER bent in Spanje en u verhuurt uw eigendom in het land, dan moet u inkomstenbelasting betalen over de huur in plaats van de vermeende belasting zoals beschreven voor de eigendommen die u niet verhuurt. Aan het eind van elk kwartaal (april, juli, oktober en januari van het volgende jaar) moet u een kwartaalaangifte indienen.

In de kwartaalaangifte moet u de in elk kwartaal behaalde WINST opgeven. Indien het eigen vermogen van het kwartaal NEGATIEF is, behoeft u het kwartaalformulier niet in te dienen, maar moet u in januari van het volgende jaar een jaarformulier indienen dat alle negatieve kwartalen omvat. 

Als u sommige kwartalen verhuurt maar het andere deel van de tijd is het huis NIET VERHUURD, moet u aanwezig zijn:

  • Het kwartaalformulier voor de verhuurde kwartalen en, afzonderlijk, 
  • De jaarlijkse vorm van de niet-verhuurde periodes (zodat de MINIMUM belasting naar evenredigheid wordt berekend) 

Aftrekposten: De aftrekbare kosten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, elektriciteit, water, gas, reclamekosten, onderhoud en reparatie van de woning. 

Wat is de belastinggrondslag wanneer een niet-ingezetene een gehuurd onroerend goed in Spanje heeft?

 In het algemeen zal de belastbare grondslag het bedrag zijn dat de verhuurder ontvangt voor alle bestanddelen, met inbegrip van, in voorkomend geval, het bedrag dat overeenkomt met alle met het goed overgedragen goederen en met uitsluiting van de belasting over de toegevoegde waarde. Op de aldus verkregen totale inkomsten mag geen enkele aftrek worden toegepast. 

Belastingplichtigen die in een andere lidstaat van de Europese Unie wonen met betrekking tot inkomsten die vanaf 1 januari 2010 zijn verkregen, en belastingplichtigen die in IJsland en Noorwegen wonen met betrekking tot inkomsten die vanaf 1 januari 2015 zijn verkregen, kunnen echter voor de vaststelling van de brutobelastinggrondslag kosten in aftrek brengen, mits wordt aangetoond dat deze rechtstreeks verband houden met de inkomsten. 

Als gevolg van de BREXIT is de belastingplicht voor eigenaars die in het VK wonen, gewijzigd: 

  • De huren gegenereerd vanaf 01012021 worden belast met 24% op het bruto inkomen. 
  • Zij kunnen geen kosten aftrekken van de huuropbrengst. 

De belasting op huurinkomsten voor ingezetenen in de EU, IJsland en Noorwegen bedraagt 19% en zij kunnen kosten aftrekken. 

De belasting op huurinkomsten is de 24% voor de eigenaars van de rest van de landen.

Woonachtig in Spanje

Als u VERBLIJFD in Spanje en u verhuurt uw eigendom in het land, dan moet u inkomstenbelasting betalen over de huur. 

U moet alle inkomsten uit de verhuur van uw eigendom aangeven in de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting (formulier 100). 

De aftrekbare kosten die hierboven voor niet-ingezetenen zijn opgesomd, gelden ook voor ingezetenen die een woning in het land huren. U kunt bijvoorbeeld hypotheekrente, verzekeringen, IBI, en rekeningen zoals gemeenschapsgeld aftrekken. 

Ook in geval van verhuur van onroerend goed voor residentieel gebruik (lange termijnverhuur) wordt de positieve nettowinst, berekend als het verschil tussen de totale bruto-inkomsten en de aftrekbare uitgaven, verminderd met 60%, ongeacht de leeftijd van de huurder.

Ga naar Weinigheidsbelasting