Skip to main content

De vermogensbelasting is in 2008 afgeschaft en wordt in 2011 op “tijdelijke basis” opnieuw ingevoerd. 
Deze jaarlijkse belasting wordt zowel op niet-ingezetenen als op Spaanse ingezetenen toegepast. 
Vrijstellingen. Voor zowel ingezetenen als niet-ingezetenen bedraagt het vrijgestelde bedrag per belastingplichtige 700.000 euro. 
De aansprakelijkheid voor niet-ingezetenen is beperkt tot eigendommen, activa en rechten die zich in Spanje bevinden, dus als niet-ingezetene wordt u alleen belast op uw activa in het land met een waarde van meer dan 700.000 euro. 
Voor de Ingezetenen zal de aansprakelijkheid afhangen van de regio van het land waar u woont en de vermogensbelasting zal ook van toepassing zijn op al uw wereldwijde activa. 
De hoofdwoning van de belastingplichtige is vrijgesteld tot een maximumbedrag van 300 000 euro. De vrijstelling wordt toegepast door de belastingplichtige die een volledig of gedeeld recht dan wel een reëel recht van gebruik of genot op de hoofdwoning heeft. 
Elke regio in Spanje stelt andere toelagen en tarieven vast voor de Ingezetenen, zelfs sommige regio’s hebben een belastingvermindering van 100% goedgekeurd.

Ga naar Lokale Belastingen