Skip to main content

TERUGBETALING VAN BIJ DE VESTIGING VAN DE HYPOTHEEK BETAALDE KOSTEN

Dit is een zaak die van belang kan zijn voor u en uw vrienden en familieleden die een hypotheek in Spanje hebben (of hebben gehad). U hebt er misschien over gelezen in de pers. (Deze link opent een nieuw tabblad).

In recente vonnissen van het Spaanse Hooggerechtshof wordt de mogelijkheid geopperd om de hypotheekclausule die de kredietnemer verplichtte alle kosten te betalen die verbonden waren aan de vestiging van de hypotheek en de inschrijving ervan in het kadaster, “nietig” te verklaren.

Bijgevolg bestaat de mogelijkheid om de terugbetaling te vragen van de volgende hypotheeklasten:

Bijgevolg bestaat de mogelijkheid om de terugbetaling te vragen van de volgende hypotheeklasten:

  • Notariskosten, Kadasterkosten en hypotheek‐”Gestoría”‐kosten.
  • Kosten van de taxatie van het onroerend goed voorafgaand aan de goedkeuring van de hypotheek.

Hieronder leggen we uit hoe het werkt en wat we nodig hebben om verder te gaan:

Notariskosten, Kadasterkosten en hypotheek “Gestoría” – kosten:

Notariskosten, Kadasterkosten en hypotheek ‐”Gestoría”‐kosten:

  • De bank heeft een “Gestoría” (notariskantoor) aangesteld om namens haar de eigendomsakten van aankoop en hypotheek af te handelen, deze bij het notariskantoor af te halen, de bijbehorende zegelrechten te betalen en ze bij het Kadaster aan te bieden en af te halen. Dit is een standaardprocedure.
  • Bij de voltooiing heeft de bank een voorschot voor onkosten op uw bankrekening gestort en zodra de “Gestoría” de eigendomsakten bij het Kadaster heeft opgehaald, moet zij u het volledige dossier hebben toegezonden met een kopie van de eigendomsakten en de originele facturen die zijn betaald voor alle onkosten, inclusief de door de “GESTORÍA” voor haar werkzaamheden in rekening gebrachte honoraria.
  • Indien u niet over al deze documenten beschikt, dient u uw bank te vragen deze te verstrekken.

Kosten van de taxatie van het onroerend goed voorafgaand aan de goedkeuring van de hypotheek.

  • Voorafgaand aan de goedkeuring van de hypotheek heeft de bank een taxatie van uw eigendom laten uitvoeren.
  • Vóór de voltooiing heeft de bank u de kosten voor die taxatie in rekening gebracht en zij had u een kopie van de factuur moeten sturen.
  • Indien u niet over een kopie van die factuur beschikt, hebt u ten minste een bankafschrift nodig waarop DE WAARDE VAN DE VALUATIEKOSTEN staat vermeld.
  • Als u niet over dat bankafschrift beschikt, moet u uw bank om een kopie vragen.

Volmacht om in rechte op te treden.

  • Een volmacht om namens u op te treden voor de rechtbank zal nodig zijn. De totale kosten in Spanje zullen ongeveer 90€ bedragen.

Als u geïnteresseerd bent om verder te gaan of vragen hebt, laat het ons weten en wij zullen u graag helpen.