Skip to main content

De procedure voor de aankoop van onroerend goed in Spanje kan soms vrij ingewikkeld lijken, en wij zijn blij om u deskundige begeleiding te bieden.

Deposit

In eerste instantie ondertekent de koper een onderhandse overeenkomst waarin het gekochte goed, de prijs, de wijze van betaling en de opleveringsdatum worden vastgelegd. Dit document wordt door alle partijen ondertekend zonder tussenkomst van een notaris. De partijen zijn verplicht dit contract na te komen, maar het is niet geldig ten opzichte van derden. Gewoonlijk bedraagt de aanbetaling ongeveer 10% van de overeengekomen prijs.

NIE nummer

Dit staat bekend als NUMERO DE IDENTIDAD DE EXTRANJEROS . Dit is een identificatienummer voor belastingdoeleinden. Het is verplicht voor buitenlanders om er een te verkrijgen wanneer zij eigendommen/belangen in Spanje hebben. Het nummer verandert nooit zelfs als de persoon veel verschillende eigendommen koopt en verkoopt. In het geval dat de eigenaar van het onroerend goed het verkoopt en uit Spanje verhuist, blijft dat nummer van hem, ongeacht de tijd die hij buiten Spanje heeft doorgebracht. DE ONDERTEKENING VAN EEN EIGENDOMSAKTE IS NIET MOGELIJK TENZIJ HET NIE WORDT VOORGELEGD AAN DE NOTARIS.

Completatie

Wanneer de tijd is gekomen om de aankoop te voltooien, wordt de eigendomsakte (Escritura in het Spaans) ondertekend ten overstaan van een openbare notaris. HET WORDT TEN ZEERSTE AANBEVOLEN DAT U GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN VAN EEN NOTARIS OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLES IN ORDE IS. Uw advocaat zal samen met u naar de notaris gaan of in het geval u niet aanwezig kunt zijn in Spanje kan hij/zij u ook vertegenwoordigen met een volmacht.

Registratie van eigendomsakte

MAM Solicitors zal zorg dragen voor de betaling van de overdrachtsbelasting en voor de correcte registratie van het onroerend goed op uw naam. . Voor meer informatie, zie belastingen en kosten. Wij zullen ook zorgen voor de kontrakten van de nutsvoorzieningen voor uw woning.

Ga naar Belastingen en Kosten