Skip to main content

Fiscale vertegenwoordiging

Onze afdeling fiscale vertegenwoordiging verleent diensten voor u als u niet permanent in Spanje woont, maar hier op Spaanse bodem onroerend goed bezit. Wij vertegenwoordigen u ook als u een ingezeten expat bent. Tot welke groep u ook behoort, u kunt worden onderworpen aan een reeks onontkoombare fiscale verplichtingen.

Het aanstellen van een wettelijke vertegenwoordiger in Spanje om deze toepasselijke belastingverplichtingen af te handelen is een wijs besluit gebleken voor de meeste nietingezeten eigenaars van onroerend goed en ingezeten expats. Bovendien vinden wij het belangrijk dat onze cliënten snel en rechtstreeks toegang hebben tot een advocaat indien zij hulp nodig hebben met betrekking tot een aspect van de Spaanse wetgeving.
Voor meer informatie, zie SWEET HOME.

Ga naar Verdiepings clausule