Skip to main content

Permanente bewoners

In het algemeen hebben Europese burgers die in Spanje wonen, recht op openbare gezondheidszorg. De ziekteverzekeringskaart, die moet worden verkregen om van dergelijke diensten gebruik te kunnen maken, is een individueel en gepersonaliseerd document dat het recht van een persoon op openbare gezondheidszorg accrediteert. Elk gezinslid moet zijn eigen kaart hebben.

De Spaanse ziekteverzekeringskaart wordt verkregen wanneer een persoon besluit dat Spanje zijn vaste verblijfplaats wordt, hetgeen betekent dat de Spaanse autoriteiten de autoriteiten in het land van herkomst hiervan op de hoogte zullen brengen.
Indien u echter een Spaanse ingezetene bent met een particuliere ziektekostenverzekeringskaart en u gebruik wilt maken van het Spaanse openbare stelsel van gezondheidszorg, moet u daarin zijn opgenomen als begunstigde van voornoemd stelsel.

Dit betekent dat u als EU‐burger een van de volgende zaken moet kunnen aantonen:

  • U bent gedekt door het openbare gezondheidsstelsel van uw land van herkomst (met het document dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit in dat land).
  • U werkt in Spanje.
  • U bent afhankelijk van iemand die onder het Spaanse stelsel valt.
  • U bent ingeschreven in de gemeentelijke volkstelling maar beschikt niet over voldoende economische middelen.

Als geen van deze gevallen van toepassing is, kunt u geen gebruik maken van het systeem.

Zodra dit is vastgesteld, moet iedereen die door het stelsel wil worden gedekt de Spaanse ziekteverzekeringskaart (Tarjeta SIP) aanvragen en verwerken om toegang te krijgen tot de gezondheidsdiensten en ‐bijstand. Om deze kaart aan te vragen en te weten te komen welke documenten in elk geval vereist zijn, moet u naar uw plaatselijke gezondheidscentrum gaan en vragen stellen.

Tijdelijke bewoners

De formulieren voor tijdelijk verblijf werden in 2004 vervangen door de Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC).

Deze kaart is geldig voor een persoon en geeft recht op de nodige medische verzorging wanneer hij tijdelijk verblijft in een van de landen die deel uitmaken van de Europese Unie, Zwitserland, of de Europese Economische Ruimte, (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Er wordt rekening gehouden met het soort dienst en de verwachte duur van het verblijf. De geldigheidsduur staat op de Europese gezondheidskaart vermeld.

Houders van een kaart krijgen dezelfde gezondheidszorg als alle anderen uit het land waar zij wonen. De Europese gezondheidskaart is echter niet geldig als de reden om naar een ander land te gaan is om specifieke medische zorg te krijgen.

Iedereen die volgens de Spaanse wet recht heeft op gezondheidszorg, kan deze Europese ziekteverzekeringskaart in Spanje aanvragen wanneer hij tijdelijk naar een ander land in de EU, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gaat.

Anderzijds moeten burgers uit een ander EU‐land die tijdelijk naar Spanje komen, deze zorgpas vóór hun aankomst in hun land van herkomst aanvragen. Deze personen zullen dezelfde ziektekostendekking van het Spaanse socialezekerheidsstelsel krijgen als ieder ander.

Ga naar Rechtszaak