Skip to main content

Plusvalia Belasting

De “Plusvalia”-belasting is een plaatselijke belasting die verschuldigd is voor de verhoging van de catastrale waarde van het stedelijk terrein vanaf de datum waarop de eigenaar het heeft verworven tot de datum waarop het eigendom wordt overgedragen. 

De catastrale waarde van de stedelijke grond wordt vermeld in de gemeentebelastingaanslag. Voor de berekening van de Plusvalia-belasting houdt het gemeentehuis rekening met de waardestijging van de grond, de periode dat u eigenaar was, het percentage dat van toepassing is op de stijging en het belastingtarief dat door elk gemeentehuis is goedgekeurd. 

De Plusvalia-belasting is verschuldigd in geval van verkoop, schenking of erfenis van het onroerend goed. 

Plusvalia in de verkoop. In dat geval zal de Plusvalia door de verkoper worden betaald. Let wel dat volgens de belastingwetgeving, als de verkoper geen fiscaal ingezetene is in het land, het stadhuis de betaling aan de koper als plaatsvervangende belastingplichtige zou eisen. De uiterste termijn voor het indienen van de Plusvalia-verklaring is 30 werkdagen na de voltooiingsdatum. Nu, als gevolg van vonnissen van het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof van Spanje, hebt u het recht om het genoemde bedrag terug te vorderen als u kunt bewijzen dat u geen echte winst had met de verkoop van het onroerend goed; het is als de verkoopprijs lager is dan de prijs van de aankoop. 

Plusvalia in de schenkings- of successieprocedures. De Plusvalia wordt betaald door de begunstigde; dat wil zeggen, de persoon die het goed ontvangt, is gehouden deze belasting te betalen. In het geval van schenking moet de Plusvalia-aangifte worden ingediend binnen 30 werkdagen na de ondertekening van de eigendomstitels van de schenking. In geval van erfenis moet de Plusvalia-aangifte worden ingediend binnen 6 maanden na de datum van overlijden.

Belasting op Onroerend Goed

Dit is een directe belasting op basis van de waarde van het huis. Ze is bekend onder de naam LOKALE TARIEVEN, RAADBELASTING of IBI (en SUMA-BELASTING in Alicante en omgeving). Alle benamingen betekenen hetzelfde. 

Elk stadhuis bepaalt het percentage dat wordt toegepast op de kadastrale waarde van het onroerend goed. Elk jaar verhogen de gemeentebesturen de waarde van de belasting door het percentage toe te passen dat de regering in de nationale begrotingswet heeft vastgesteld. 

Ook dit is een jaarlijkse belasting en er bestaat de mogelijkheid – ten zeerste aan te bevelen – om een automatische incasso in te stellen. 

De persoon die op 1st januari eigenaar is van het onroerend goed, is aansprakelijk voor de betaling van deze belasting.

Motorrijtuigenbelasting

Dit is de zogenaamde IVTM.
Het is een jaarlijkse belasting die wordt geïnd door het gemeentehuis waar de auto is geregistreerd.
De rekening zal ergens tussen maart en juni worden ontvangen. Dat zal van elk stadhuis afhangen.
Het te betalen bedrag wordt vastgesteld door de gemeentelijke autoriteiten en het zal van stad tot stad verschillen.
Ook de fiscus telt mee om de verschuldigde belasting vast te stellen.

Vado Permanente (Toegangsbelasting Voor Auto’s)

Als u een garage of een inrit hebt die een voertuig toegang geeft tot een huis, bent u verplicht deze plaatselijke heffing te betalen. Dat komt omdat u het openbare voetpad kruist. 

Wat gebeurt er als u niet betaalt? Het gemeentehuis heeft het recht de toegang te blokkeren en (bijvoorbeeld) de oprit te vervangen door een hoger voetpad. Deze werken zullen aan de eigenaar aangerekend worden. De hoogte van de verschuldigde belasting varieert naar gelang van de breedte van de in gebruik zijnde inrit en het aantal parkeerplaatsen. 

De betaling is jaarlijks en gewoonlijk ontvangt u de rekening tussen maart en juni, maar dit hangt af van elk gemeentehuis. 

Bovendien moet elke garage een vado permanente-bordje hebben met een vergunning en het is een eenmalige betaling. Dit bord betekent dat als er een auto voor uw ingang geparkeerd staat, deze kan worden weggehaald.

Vuilnisbelasting (Basura)

Het is de lokale heffing die u verplicht bent te betalen aan het gemeentehuis waar uw eigendom zich bevindt voor het verwijderen van vuilnis.
De betaling is verplicht, ook al wordt het pand niet bewoond.
Elk stadhuis stelt het verschuldigde bedrag vast, dat van stad tot stad verschilt.
In sommige steden zoals San Javier (Murcia) moet om de 6 maanden worden betaald.
In andere, zoals Vera (Almeria), wordt de rekening elk kwartaal uitgeschreven.
U kunt een automatische incasso instellen voor de betaling.