Skip to main content

De “Plusvalia”- belasting is een plaatselijke belasting die verschuldigd is voor de verhoging van de catastrale waarde van het stedelijk terrein vanaf de datum waarop de eigenaar het heeft verworven tot de datum waarop het eigendom wordt overgedragen.

De catastrale waarde van de stedelijke grond wordt vermeld in de gemeentebelastingaanslag. Voor de berekening van de Plusvalia-belasting houdt het gemeentehuis rekening met de waardestijging van de grond, de periode dat u eigenaar was, het percentage dat van toepassing is op de stijging en het belastingtarief dat door elk gemeentehuis is goedgekeurd.
De Plusvalia-belasting is verschuldigd in geval van verkoop, schenking of erfenis van het onroerend goed.

Plusvalia in de verkoop;

Plusvalia in de verkoop; in dat geval zal de Plusvalia door de verkoper worden betaald.
Let wel dat volgens de belastingwetgeving, als de verkoper geen fiscaal ingezetene is in het land, het stadhuis de betaling aan de koper als plaatsvervangende belastingplichtige zou eisen.
De uiterste termijn voor het indienen van de Plusvalia-verklaring is 30 werkdagen na de voltooiingsdatum.

Nu, als gevolg van recente vonnissen van het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof van Spanje, hebt u het recht om het genoemde bedrag terug te vorderen als u kunt bewijzen dat u geen echte winst had met de verkoop van het onroerend goed; het is als de verkoopprijs lager is dan de prijs van de aankoop.

Plusvalia in de schenkings- of successieprocedures;

De Plusvalia wordt betaald door de begunstigde; dat wil zeggen, de persoon die het goed ontvangt, is gehouden deze belasting te betalen.

In het geval van schenking moet de Plusvalia-aangifte worden ingediend binnen 30 werkdagen na de ondertekening van de eigendomstitels van de schenking.
In geval van erfenis moet de Plusvalia-aangifte worden ingediend binnen 6 maanden na de datum van overlijden.

Fiscale vertegenwoordigingsdiensten.

Ons kantoor is gespecialiseerd in het verzorgen van belastingen voor niet-ingezetenen en wij adviseren u graag over alle fiscale zaken die verband houden met uw Spaanse investering.
Jarenlange ervaring in het samenwerken met buitenlandse eigenaars van onroerend goed heeft ons een diep inzicht gegeven in de diensten die het meest gewenst en nodig zijn.

Keer op keer hebben we gezien hoe moeilijk het kan zijn voor klanten om te worstelen met schijnbaar onoverkomelijke afstandsproblemen en taalproblemen. Om te helpen, en tegen een zeer bescheiden vergoeding, biedt MAM onze cliënten een nieuwe, innovatieve retainer service, ontworpen om direct toegang te geven tot uitgebreide bijstand wanneer hulp nodig is.

Wij bieden u onze persoonlijke aandacht op drie hoofdgebieden:

MAM Sweet Home Tax

Onze afdeling MAM SWEET HOME richt zich op buitenlandse eigenaars van onroerend goed die niet in het land wonen, maar die onroerend goed bezitten op Spaans grondgebied en daarom onderworpen zijn aan een reeks onontkoombare fiscale verplichtingen ten aanzien van de Spaanse belastingdienst.

Overeenkomstig de Spaanse wetgeving zijn eigenaars van onroerend goed die niet in Spanje wonen, verplicht bepaalde belastingen in dit land te betalen, zodat het aanstellen van een wettelijke vertegenwoordiger in Spanje om hun toepasselijke belastingverplichtingen af te handelen, voor de meeste eigenaars van onroerend goed die niet in Spanje wonen, een wijs en nuttig besluit is gebleken.
Wij leveren:

 • Gratis antwoorden op alle vragen in verband met belastingen voor niet-ingezetenen.
 • Courante informatie over de laatste ontwikkelingen in de Spaanse belastingregels voor niet-ingezetenen, wanneer deze op u van toepassing zijn.
 • Kalendermeldingen en -termijnen wanneer belastingverplichtingen in Spanje verschuldigd worden.
 • Berekening, indiening en betaling (bij ontvangst van dekkingsfondsen) van uw jaarlijkse belastingaangifte voor niet-ingezetenen.
 • Opzetten van een doorlopende opdracht voor de directe betaling van lokale belastingen (IBI).
 • Oplossingsdiensten voor alle vragen betreffende plaatselijke tarieven en belastingen.

Al onze diensten zullen worden gebaseerd op de documentatie en informatie aan ons verstrekt door de opdrachtgever. MAM advocaten zal niet verantwoordelijk zijn voor eventuele mislukkingen als gevolg van gebrek aan informatie of onjuist verstrekte gegevens.

MAM Sweet Home Legal

 • Het controleren van juridische documenten en antwoorden op eventuele vragen die u heeft.
 • Uitleg van brieven, kennisgevingen, notulen van de Gemeenschap van Eigenaars, enz…, die u zou kunnen ontvangen. Als u het niet begrijpt, wees dan nooit bang om het ons te vragen!
 • Gratis juridisch advies en een gedetailleerde uitleg van de stappen die moeten worden ondernomen bij een juridische kwestie die voor u van belang kan zijn (d.w.z. echtscheiding, auto-ongeluk, strafbaar feit, verzekeringsclaims, ingewikkelde juridische contracten, enz…).

MAM Sweet Home Utilities

 • Hulp bij het opzetten en wijzigen van automatische incasso gegevens bij nutsbedrijven.
 • Assistentie als je ooit merkt dat je bevoorrading is afgesneden.
 • Informatie bij wetswijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw gas-, elektriciteit- of watervoorziening.